Гаранции и връщане

 

Връщане

 

Закупена стока може да бъде върната в срок от седем дни от получаването й, ако не е ползвана, разпечатана, с нарушен търговски вид и при всички други условия по чл.55 от Закона за защита на потребителя. Разноските по връщането на стоката са за сметка на клиента, освен в случаите на фабричен дефект, в които те се поемат от Oragie.net. При проявен фабричен дефект в рамките на 30 дни от получаване на поръчката, Oragie.net се задължава да ремонтира или замени повредената стока или да върне сумата на клиента. В случай на отчетени недостатъци при получаване на стоката, клиентът следва да уведоми незабавно за вида и количеството им.


Гаранция

 

В зависимост от типа на закупената стока, гаранционния срок може да бъде с продължителност от 1 до 12 месеца.

 

1. Бойно и ловно оръжие.1.1. Гаранционният срок за закупено от магазин на Росбул Арм, ловно и късо нарезно оръжие е 1 /една/ година.
1.2. Тази гаранция е валидна само ако е попълнена изцяло и четливо в момента на получаване на стоката, съдържа номера на фактурата, с която е осъществена
продажбата, печата и подписа на продавача и подписа на купувача.
1.3. При продажба на лизинг гаранционния срок започва да тече от момента на получаване на стоката.
1.4. При ползване на гаранцията собственикът трябва да предостави оригинал на разрешението за закупуване обр. 1 и фактурата за закупеното оръжие.
1.5. Гаранцията не се отнася за:
- ложи, полуложи, приклади, чирени, ръкохватки, мерни прибори
- липсващи части и механизми, които участват в работата на оръжието
- козметични повреди по външната страна на оръжието, както и за нормалното износване на механични компоненти подложени на износване в процеса на нормална
(предписана) експлоатация.
- оръжие втора употреба
1.6. В случай на ремонт:
- ремонтът се извършва от сервиз – оторизиран от Росбул Арм
- сервизът извършва обем от действия, довеждащи оръжието до степен на техническа годност и изправност
- гаранционният срок не тече по време на престоя на оръжието в сервиза
- вносителят и сервиза не могат да бъдат отговорни за пропуснати ползи и последвали загуби в следствие на дефекта на стоката и престоя й в сервиза
- в случаите на нужда от замяна на части, възли или детайли при ремонт, дефектните такива стават собственост на сервиза и се вземат от сервизния работник за
отчетност
1.7. Безплатното гаранционно обслужване може да бъде отказано в следните случаи:
- при повреди на оръжието, получени вследствие на неизправни, ръчно снарядени, нетипични или нестандартни за обозначения калибър боеприпаси
- когато липсват части, възли и механизми, участващи в режима на работа и функциониране на оръжието
- когато повредата е получена вследствие на неправилно сглобяване на оръжието
- когато не са спазени указанията за съхранение, сглобяване и експлоатация, посочени в ръководството на оръжието
- когато има несъответствие между данните в документите и самата стока
- когато е правен опит за отстраняване на дефекта от купувача или други неупълномощени лица
- когато повредата е настъпила в следствие на попадане на външно твърдо тяло в цевта на оръжието, под действието на агресивна външна среда или не са полагани
елементарни грижи за него
- когато дефекта е вследствие на сътресения, удари и механични претоварвания, получени вследствие на транспорт, небрежно отношение или природни бедствия или
други причини при форсмажорни обстоятелства.
1.8. Максималният срок за ремонт е до 15 /петнадесет/ работни дни, при условие, че са налице необходимите за него резервни части, възли и детайли. При нужда
от замяна на части, възли и детайли, които е необходимо да се поръчат от чужбина, ремонтът се извършва след доставката им.
1.9. Няма законово предписание за максимален брой ремонти, които да налагат замяна на оръжието.

 


2.Пневматично, газово оръжие, лъкове и арбалети

 

2.1. Гаранционният срок за закупено в магазин на Росбул Арм или Oragie.Net (за лъкове и арбалети), пневматично, газово оръжие, лъкове и арбалети е:
- за пневматично дълго и късо оръжие:
- турско и китайско производство – 1 (един) месец
- италианско производство – 2 (два) месеца
- германско и испанско производство – 3 (три) месеца
- за пневматично оръжие, използващо бутилка с въглероден двуокис:
- германско и испанско производство – 2 (два) месеца
- за газ-сигнално оръжие:
- турско и италианско производство – 1 (един) месец
- германско производство – 2 (два) месеца
- за арбалети и лъкове:
- тайвандско производство – 3 (три) месеца

 

2.2. Гаранцията е валидна само ако е попълнена изцяло и четливо в момента на получаване на стоката, съдържа номера на удостоверението, с която е осъществена продажбата, печата и подписа на продавача и подписа на купувача.
2.3. При продажба на лизинг гаранционния срок започва да тече от момента на получаване на стоката.
2.4. При ползване на гаранцията собственикът трябва да предостави оригинал на удостоверението за закупеното оръжие.

2.5. Гаранцията не се отнася за:

- ложи, полуложи, приклади, чирени, ръкохватки, мерни прибори
- липсващи части и механизми, които участват в работата на оръжието
- козметични повреди по външната страна на оръжието, както и за нормалното износване на механични компоненти подложени на износване в процеса на нормална
(предписана) експлоатация.
- тетивата на арбалета (и лъка), както и последсвията като например повредено рамо и компоненти по него, ако е стреляно без стрела с арбалета

 

2.6. В случай на ремонт:
- ремонтът се извършва от сервиз – оторизиран от Росбул Арм
- сервизът извършва обем от действия, довеждащи оръжието (арбалета) до степен на техническа годност и изправност
- гаранционният срок не тече по време на престоя на оръжието в сервиза
- вносителят и сервиза не могат да бъдат отговорни за пропуснати ползи и последвали загуби в следствие на дефекта на стоката и престоя й в сервиза
- в случаите на нужда от замяна на части, възли или детайли при ремонт, дефектните такива стават собственост на сервиза и се вземат от сервизния работник за
отчетност


2.7. Безплатното гаранционно обслужване може да бъде отказано в следните случаи:
- при повреди на оръжието, получени вследствие на неизправни, ръчно снарядени, нетипични или нестандартни за обозначения калибър боеприпаси, или използване
на стрели, различни от стандартните, при арбалетите, при произвеждане на изстрел от арбалет без да е заредена стрела
- когато липсват части, възли и механизми, участващи в режима на работа и функциониране на оръжието/арбалета
- когато повредата е получена вследствие на неправилно сглобяване на оръжието/арбалета
- когато не са спазени указанията за съхранение, сглобяване и експлоатация, посочени в ръководството на оръжието/арбалета
- когато има несъответствие между данните в документите и самата стока
- когато е правен опит за отстраняване на дефекта от купувача или други неупълномощени лица
- когато повредата е настъпила в следствие на попадане на външно твърдо тяло в цевта на газовото оръжие, под действието на агресивна външна среда или не са
полагани елементарни грижи за него
- когато дефекта е вследствие на сътресения, удари и механични претоварвания, получени вследствие на транспорт, небрежно отношение или природни бедствия или
други причини при форсмажорни обстоятелства.

 

2.8. Максималният срок за ремонт е до 15 /петнадесет/ работни дни, при условие, че са налице необходимите за него резервни части, възли и детайли. При нужда
от замяна на части, възли и детайли, които е необходимо да се поръчат от чужбина, ремонтът се извършва след доставката им.

 

2.9. Няма законово предписание за максимален брой ремонти, които да налагат замяна на оръжието/арбалета.3. Ботуши и обувки

 

3.1. ТЪРГОВСКАТА ГАРАНЦИЯ е предоставена от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ и важи за срок от ТРИДЕСЕТ дни след направената покупка, както следва да бъде уредена от продавача:
3.2.ПРОЯВЕНИ ДЕФЕКТИ ДАВАЩИ ОСНОВАНИЕ ЗА РЕКЛАМАЦИИ:
- Сцепване на лицевия материал/саята
- Разцепване на ходилото
3.3. Гаранционните претенции при проявен дефект, се приемат единствено при преодставяне на гаранционна карта и документ за закупуване.
3.4. Метод за уреждане:
- Поправяне на дефекта чрез ремонт на артикула в срок от тридесет дни от датата на приемане на рекламацията.
- Ако поправката е невъзможна, следва замяна на стоката с друга от същия вид.
- В случай на липса, следва замяна с друга по избор на КУПУВАЧА. В случай на разлика в цената тя се заплаща от него.
3.5 При дефекти вследствие на небрежна или неправилна употреба и поддръжка – ПРОДАВАЧЪТ НЕ ПРИЕМА РЕКЛАМАЦИЯ!

3.6 Частите, които директно се износват при обичайна употреба се изключват от гаранцията: токчета, подметки и връхчета на подметки. Гаранцията не покрива  загубени или липсващи елементи, драскотини по тока, подметката и външната или вътрешната страни на обувките, скъсан/протрит хастар, причинен от триене при ходене.

 


Допълнителни разпоредби

 

За фабричен дефект се приема всяка една повредa, при положение, че не e причиненa умишлено или в следствие на неправилна употреба.

 

Вие желаете да направите запитване за продукт:Моля, попълнете коректно всички полета от формата. Това ще ни помогне да отговорим бързо на вашето запитване. Благодарим Ви.