Гаранции и връщане

 

Връщане

 

Закупена стока може да бъде върната в срок от 14 (четиринадесет) дни от получаването й, ако не е ползвана, разпечатана, с нарушен търговски вид и при всички други условия по чл.55 от Закона за защита на потребителя. Разноските по връщането на стоката са за сметка на клиента, освен в случаите на фабричен дефект, в които те се поемат от Oragie.net. При проявен фабричен дефект в рамките на 30 дни от получаване на поръчката, Oragie.net се задължава да ремонтира или замени повредената стока или да върне сумата на клиента. В случай на отчетени недостатъци при получаване на стоката, клиентът следва да уведоми незабавно за вида и количеството им.


Гаранция

 

В зависимост от типа на закупената стока, гаранционния срок може да бъде с продължителност от 1 до 120 месеца.

 

1. Бойно и ловно оръжие.1.1. Гаранционният срок за закупено от магазин на Росбул Арм, ловно и късо нарезно оръжие е 1 /една/ година. Изключение са всички оръжия на турската фирма Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi, които са с 3 години гаранция.
1.2. Тази гаранция е валидна само ако е попълнена изцяло и четливо в момента на получаване на стоката, съдържа номера на фактурата, с която е осъществена продажбата, печата и подписа на продавача и подписа на купувача.
1.3. При продажба на лизинг гаранционния срок започва да тече от момента на получаване на стоката.
1.4. При ползване на гаранцията собственикът трябва да предостави оригинал на разрешението за закупуване обр. 1 и фактурата за закупеното оръжие.
1.5. Гаранцията не се отнася за:
- ложи, полуложи, приклади, чирени, ръкохватки, мерни прибори
- липсващи части и механизми, които участват в работата на оръжието
- козметични повреди по външната страна на оръжието, както и за нормалното износване на механични компоненти подложени на износване в процеса на нормална (предписана) експлоатация.
- оръжие втора употреба
1.6. В случай на ремонт:
- ремонтът се извършва от сервиз – оторизиран от Росбул Арм
- сервизът извършва обем от действия, довеждащи оръжието до степен на техническа годност и изправност
- гаранционният срок не тече по време на престоя на оръжието в сервиза
- вносителят и сервиза не могат да бъдат отговорни за пропуснати ползи и последвали загуби в следствие на дефекта на стоката и престоя й в сервиза
- в случаите на нужда от замяна на части, възли или детайли при ремонт, дефектните такива стават собственост на сервиза и се вземат от сервизния работник за отчетност
1.7. Безплатното гаранционно обслужване може да бъде отказано в следните случаи:
- при повреди на оръжието, получени вследствие на неизправни, ръчно снарядени, нетипични или нестандартни за обозначения калибър боеприпаси
- когато липсват части, възли и механизми, участващи в режима на работа и функциониране на оръжието
- когато повредата е получена вследствие на неправилно сглобяване на оръжието
- когато не са спазени указанията за съхранение, сглобяване и експлоатация, посочени в ръководството на оръжието
- когато има несъответствие между данните в документите и самата стока
- когато е правен опит за отстраняване на дефекта от купувача или други неупълномощени лица
- когато повредата е настъпила в следствие на попадане на външно твърдо тяло в цевта на оръжието, под действието на агресивна външна среда или не са полагани елементарни грижи за него
- когато дефекта е вследствие на сътресения, удари и механични претоварвания, получени вследствие на транспорт, небрежно отношение или природни бедствия или други причини при форсмажорни обстоятелства.
1.8. Максималният срок за ремонт е до 15 /петнадесет/ работни дни, при условие, че са налице необходимите за него резервни части, възли и детайли. При нужда от замяна на части, възли и детайли, които е необходимо да се поръчат от чужбина, ремонтът се извършва след доставката им.
1.9. Няма законово предписание за максимален брой ремонти, които да налагат замяна на оръжието.

 


2.Пневматично, газово оръжие, лъкове и арбалети

 

2.1. Гаранционният срок за закупено в магазин на Росбул Арм или Oragie.Net (за лъкове и арбалети), пневматично, газово оръжие, лъкове и арбалети е:
- за пневматично дълго и късо оръжие:
- турско и китайско производство – 1 (един) месец;
- италианско производство – 2 (два) месеца;
- германско и испанско производство – 3 (три) месеца;
+ за пневматично оръжие, използващо бутилка с въглероден двуокис:
- германско и испанско производство – 2 (два) месеца;
+ за газ-сигнално оръжие:
- турско и италианско производство – 1 (един) месец;
- германско производство – 2 (два) месеца;
+ за арбалети и лъкове:

Предлаганите лъкове и арбалети в онлайн магазин Oragie.Net са с гаранция от 3 (три) месеца без консумативите (тетива и поставка за стрела) при експлоатация в съответствие с изискванията на тайванския производител Man Kung. При нарушаване на гаранционните условия на производителя, поетият ангажимент за гаранционно обслужване от страна на Росбул Арм ЕООД отпадат.

В тази връзка Потребителя трябва се счита за уведомен, че ще ползва за обслужване на закупения от онлайн магазин арбалет и/или лък сервиза на Росбул Арм ЕООД. При обслужване от друг сервиз, гаранцията за лъка и/или арбалета отпада автоматично.

 

2.2. Гаранцията е валидна само ако е попълнена изцяло и четливо в момента на получаване на стоката, съдържа номера на удостоверението, с която е осъществена продажбата, печата и подписа на продавача и подписа на купувача.
2.3. При продажба на лизинг гаранционния срок започва да тече от момента на получаване на стоката.
2.4. При ползване на гаранцията собственикът трябва да предостави оригинал на удостоверението за закупеното оръжие.

2.5. Гаранцията не се отнася за:

- ложи, полуложи, приклади, чирени, ръкохватки, мерни прибори;
- липсващи части и механизми, които участват в работата на оръжието;
- козметични повреди по външната страна на оръжието, както и за нормалното износване на механични компоненти подложени на износване в процеса на нормална (предписана) експлоатация;
- тетивата на арбалета (и лъка), както и последсвията като например повредено рамо и компоненти по него, ако е стреляно без стрела с арбалета.

 

2.6. В случай на ремонт:
- ремонтът се извършва от сервиз – оторизиран от Росбул Арм;
- сервизът извършва обем от действия, довеждащи оръжието (арбалета) до степен на техническа годност и изправност;
- гаранционният срок не тече по време на престоя на оръжието в сервиза;
- вносителят и сервиза не могат да бъдат отговорни за пропуснати ползи и последвали загуби в следствие на дефекта на стоката и престоя й в сервиза;
- в случаите на нужда от замяна на части, възли или детайли при ремонт, дефектните такива стават собственост на сервиза и се вземат от сервизния работник за отчетност;


2.7. Безплатното гаранционно обслужване може да бъде отказано в следните случаи:
- при повреди на оръжието, получени вследствие на неизправни, ръчно снарядени, нетипични или нестандартни за обозначения калибър боеприпаси, или използване на стрели, различни от стандартните, при арбалетите, при произвеждане на изстрел от арбалет без да е заредена стрела;
- когато липсват части, възли и механизми, участващи в режима на работа и функциониране на оръжието/арбалета;
- когато повредата е получена вследствие на неправилно сглобяване на оръжието/арбалета;
- когато не са спазени указанията за съхранение, сглобяване и експлоатация, посочени в ръководството на оръжието/арбалета;
- когато има несъответствие между данните в документите и самата стока;
- когато е правен опит за отстраняване на дефекта от купувача или други неупълномощени лица;
- когато повредата е настъпила в следствие на попадане на външно твърдо тяло в цевта на газовото оръжие, под действието на агресивна външна среда или не са полагани елементарни грижи за него;
- когато дефекта е вследствие на сътресения, удари и механични претоварвания, получени вследствие на транспорт, небрежно отношение или природни бедствия или други причини при форсмажорни обстоятелства.

 

2.8. Максималният срок за ремонт е до 30 /тридесет/ работни дни, при условие, че са налице необходимите за него резервни части, възли и детайли. При нужда от замяна на части, възли и детайли, които е необходимо да се поръчат от чужбина, ремонтът се извършва след доставката им.

 

2.9. Няма законово предписание за максимален брой ремонти, които да налагат замяна на оръжието/арбалета.

 

3. Гаранционният срок за закупени оптични уреди и цифрови продукти за изображения в магазин на Росбул Арм или онлайн от Oragie.Net е както следва: от 1 година до 10 години в зависимост от марката и модела.

 

3.1 При спазване на ограниченията, посочени по-долу, Delta Optics и Hawke гарантират, че продуктите им не съдържат дефекти в материалите и изработката и имат доживотна гаранция на първоначалния собственик. (Гаранцията на Delta Optics и Hawke е законово ограничена до 10 години в Европа.) За Pard максималната гаранция е 3 години. Доживотната гаранция на Delta Optics и Hawke  не може да се прехвърля. Само оригиналният купувач може да предяви иск за гаранция. Вашето доказателство за покупка трябва да придружава искането ви.

 

3.2 Лазерни прицели, бързомери с червени точки, ловни камери, лазерни далекомери, насадки имат от една (1) до пет (пет) години гаранция. Зависи от марката и модела. Капачки за лещите и сенниците не са предмет на гаранция. За съжаление, гаранцията не се прилага, ако продуктът е модифициран, неправилно използван или е повреден в резултат на злополука, злоупотреба или неправилно приложение.

 

3.3 Ако се установи, че някой от продуктите на Delta Optics, Hawke и Pard се нуждае от гаранционно обслужване, моля, свържете се с магазина, откъдето сте го купили. За да избегнете всякакви излишни неудобства, съветваме ви да прочетете внимателно потребителските ръководства, преди да се свържете с нашата мрежа от оръжейни магазини.

 

3.4 Гаранцията е валидна само при представянето заедно с продукта на попълнена гаранционна карта и на оригиналната фактура или касова бележка, посочваща датата на покупка, типа на продукта и името на дилъра/магазина. Росбул Арм ЕООД си запазва правото да откаже безплатно гаранционно обслужване, ако горепосочените документи не могат да бъдат представени или ако информацията в тях е непълна или нечетлива.

 

3.5 Тази гаранция не покрива:

- необходимата поддръжка и ремонт или замяна на части при обичайно износване;

- модификации за надграждане на продукта спрямо обичайното му предназначение, описано в потребителските ръководства, без предварителното писмено съгласие на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ;

- разходите за транспорт и всички транспортни рискове, свързани пряко или косвено с гаранцията на продуктите;

- всички повреди, които са резултат от промени или корекции, направени в продукта преди получаване на предварително писмено съгласие на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, с цел съответствие с местни или национални технически стандарти, които са в сила във всяка друга държава, освен в тази, за която продуктът първоначално е конструиран и/или произведен.

 

3.6 Гаранцията не се прилага в случай на:

- повреда, причинена от неправилна употреба, включително, но без да се ограничава до използване на продукта извън обичайното му предназначение или в разрез с указанията за потребителя по отношение на     правилното използване и поддръжка, както и до монтирането или използването на продукта без спазване на стандартите за безопасност, които са в сила в държавата, в която той се използва;

- повреди, причинени от инциденти, включително, но без да се ограничават до гръмотевици, вода, пожар, неправилно използване или небрежност;

- изтриване, нечетливост или премахване на обозначението на модела или серийния номер върху продукта;

- повреда, която е резултат от ремонти или настройки, извършени от неоторизирана система, в която продуктът е вграден или с която се използва;


4. Ботуши и обувки

 

4.1. ТЪРГОВСКАТА ГАРАНЦИЯ е предоставена от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ и важи за срок от ТРИДЕСЕТ дни след направената покупка, както следва да бъде уредена от продавача:
4.2.ПРОЯВЕНИ ДЕФЕКТИ ДАВАЩИ ОСНОВАНИЕ ЗА РЕКЛАМАЦИИ:
- Сцепване на лицевия материал/саята
- Разцепване на ходилото
4.3. Гаранционните претенции при проявен дефект, се приемат единствено при преодставяне на гаранционна карта и документ за закупуване.
4.4. Метод за уреждане:
- Поправяне на дефекта чрез ремонт на артикула в срок от тридесет дни от датата на приемане на рекламацията.
- Ако поправката е невъзможна, следва замяна на стоката с друга от същия вид.
- В случай на липса, следва замяна с друга по избор на КУПУВАЧА. В случай на разлика в цената тя се заплаща от него.
4.5 При дефекти вследствие на небрежна или неправилна употреба и поддръжка – ПРОДАВАЧЪТ НЕ ПРИЕМА РЕКЛАМАЦИЯ!

4.6 Частите, които директно се износват при обичайна употреба се изключват от гаранцията: токчета, подметки и връхчета на подметки. Гаранцията не покрива  загубени или липсващи елементи, драскотини по тока, подметката и външната или вътрешната страни на обувките, скъсан/протрит хастар, причинен от триене при ходене.

 

Допълнителни разпоредби:

 

За фабричен дефект се приема всяка една повредa, при положение, че не e причиненa умишлено или в следствие на неправилна употреба.

 

Търговската гаранция не оказва влияние върху законните права на клиента, нито върху правото на клиента по отношение на продавача, произтичащо от договора за продажба/покупка. Независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП.

 

Вие желаете да направите запитване за продукт:Моля, попълнете коректно всички полета от формата. Това ще ни помогне да отговорим бързо на вашето запитване. Благодарим Ви.